Personlighetsanalyse


Psykolog Dr. Aseem Singh
Dette får du vite:

   Hvem er du egentlig?
   Hvilket inntrykk gjør du på andre?
   Hvorfor ble du som du er?
   Hvordan har din oppvekst påvirket deg?
   Hva du ikke vet om deg selv
   Hvilke er dine beste evner?
   Hvilke er dine svake sider?
   Hvordan kan du bli lykkeligere?
   Dine skjulte talenter


   Du er "hjemmeblind" på deg selv, og vet sannsynligvis ikke hvor bra du er!!
Ingen er som deg.

Hva eller hvem du er, beror delvis på dine medfødte biologiske forutsetninger, men fremfor alt på det som har skjedd senere i livet ditt. Du er jo blitt påvirket blant annet av ditt forhold til dine foreldre, dine søsken, slektninger, partnere og kamerater, men også av:

  din barndom
  ungdomsårene
  din skoletid
  krav fra omgivelsene
  dine forventninger til livet
  kjærlighet
  fremgang
  oppmuntring
  tilbakeslag
  skuffelser
  arbeid
  matvaner
  levemåte
  helsetilstand
  interesser
  smak
                   ..og mye mer..

EuroAstro
www.euroastro.com