Nb!
Hvis du trykker BACK, kommer det som du alle­rede krysset av til å forsvinne!
  Her følger 341 spørsmål. Det koster ingenting å bare fylle dem ut. Gjør det, og bestemm deretter om du vil ha dem analysert eller ikke.
Bestillingskupongen finner du lengst ned på denne siden, etter siste spørsmålet.

   Spørsmålene skal krysses av med "Stemmer" eller "Stemmer ikke". Hvis der er noen spørsmål som du ikke kan eller vil svare på, bare hoppe over det. Og hvis du synes at noe både stemmer og ikke stemmer, kryss av begge alternativene, hvis du mener at det er det rette svaret.
Stemmer Stemmer
ikke
1. Jeg har en eller flere planer for fremtiden som jeg ser frem imot med glede.
2. Sommerferiene pleier jeg å tilbringe på et og samme sted.
3. Jeg blir irritert på folk som ikke er punktlige og ordentlige.
4. Jeg ble nok temmelig bortskjemt som barn.
5. Jeg vegrer meg ofte mot å gjøre enkelte ting fordi jeg er redd for å mislykkes.
6. Jeg skulle gjerne utrette noe virkelig stort og betydningsfullt.
7. Det er gøy å komme til en fest der jeg nesten ikke kjenner noen.
8. Jeg røyker hver dag.
9. Hvis jeg ledet en gruppe, tror jeg det ville vært vanskelig for meg å holde orden på den.
10. Jeg tror at jeg kommer til å oppleve en storkrig i min livstid.
11. Jeg går gjerne til angrep på meninger og synspunkter som strider mot mine egne.
12. Jeg trives best i situasjoner som krever at jeg må følge bestemte spilleregler.
13. For meg tar det ofte lang tid før nye bekjentskaper blir til venner.
14. Jeg følte at min oppvekst var vanskeligere enn mine kameraters.
15. Det hender ofte at jeg angrer på det jeg gjør og tenker.
16. Jeg så ikke mye til min far under oppveksten.
17. Hver måned spiller jeg minst en gang på hester, tipping, lotto, bingo, Pengelotteriet eller lignende hvor man kan vinne penger eller gjenstander.
18. Jeg mistrives i mitt nåværende arbeid. (Med arbeid menes minst 3-4 timers lønnet arbeid pr. dag. Hvis du ikke har slikt arbeid skal du besvare neste spørsmål, men ikke de som senere handler om arbeid.)
19. Jeg skulle ønske jeg hadde et fast arbeid.
20. Jeg synger eller plystrer ofte for meg selv, fordi jeg føler meg glad.
21. Hvis jeg mislykkes med noe, bryr jeg meg som regel ikke om å be om unnskyldning eller komme med noen forklaring.
22. Jeg synes det er vanskelig å gjøre mitt beste i en underordnet stilling.
23. Jeg har ganske ofte hodepine.
24. Jeg ville trives med en jobb hvor jeg får ta hånd om og stelle med barn.
25. Jeg har kunstneriske anlegg.
26. Noen ganger blir jeg lei meg og skuffet over meg selv når jeg ikke kan oppfylle mine krav til ærlighet og pålitelighet.
27. Det er ofte jeg som bestemmer når jeg er sammen med folk jeg kjenner.
28. Jeg lever mye for mitt arbeid, og prøver å utføre det så godt jeg kan.
29. Jeg trener regelmessig nesten hver uke.
30. Tenårene ville jeg virkelig ikke oppleve igjen.
31. Hvis det var mulig, ville jeg gjerne alltid hatt mine nærmeste venner rundt meg.
32. Noen ganger får jeg bare lyst til å forlate alt, og starte på nytt som et fritt og mer uavhengig menneske.
33. Uten å være redd kan jeg delta i samtaler om emner jeg ikke behersker fullt ut.
34. Jeg er som regel frisk.
35. Jeg er oftere avventende, og lar andre ta initiativet.
36. Nesten aldri i mitt liv har jeg følt meg bedre enn nå.
37. Jeg mistrives hjemme.
38. Før jeg sovner hender det at jeg drømmer om å utrette store ting.
39. Skolen var det verste jeg visste.
40. Jeg er rede til å ofre en stor del av min egen tid og komfort for å hjelpe de svakere stilte.
41. Jeg vil helst fremtre diskret, slik at folk legger så lite merke til meg som mulig.
42. Jeg er litt slurvete, og holder det ikke alltid så rent og ryddig omkring meg.
43. Jeg tror på Gud eller en høyere makt som helt eller delvis påvirker mitt daglige liv.
44. Når jeg blir sint og opphisset, forsøker jeg å skjule hva jeg føler.
45. Jeg har stort behov for trøst og oppmuntring når jeg mislykkes med noe.
46. Jeg kan uten videre ty til en nødløgn uten å få dårlig samvittighet.
47. Min mor omfavnet meg aldri.
48. Mine beslutninger påvirkes ofte av at jeg tenker på at andre mennesker kan kritisere meg for dem.
49. Jeg pleier å gjøre som jeg vil, uten å bry meg om hva folk vanligvis synes.
50. Min søskenplassering: Vi var totalt st søsken.
Som søsken regnes hel- halv- eller adoptivsøsken, som du
bodd sammen med i minst 5 år.

51. Jeg var:
eldst
yngst
mellomplassering
har/hadde en tvilling
har/hadde ingen søsken
Hvis du ikke har vokst opp med søsken, kan du heretter hoppe over alle spørsmål som handler om søsken.
MERK!
Ikke forlat denne siden midlertidig, fordi da forsvinner det som du allerede har skrevet.
Stemmer Stemmer
ikke
52. Jeg likte dårlig mange av mine lærere på skolen.
53. Jeg følte meg utrygg som liten.
54. Jeg blir ille berørt når folk plager eller gjør narr av mennesker som ikke kan forsvare seg.
55. Jeg tror at de fleste som kjenner meg synes at jeg er dyktig på mange måter.
56. I tenårene prøvde jeg flere ulike rusgifter.
57. Jeg unnviker folk som er ulykkelige, hjelpeløse eller mislykkede på en eller annen måte.
58. Mine foreldre kranglet ofte med hverandre under min oppvekst.
59. Jeg blir lett irritert og sint på andre.
60. Det er viktig for meg å være fri og ubundet, slik at jeg selv kan bestemme hva jeg vil gjøre.
61. Jeg har økonomiske forpliktelser som jeg har vanskeligheter med å klare.
62. Som søsken var vi ofte uvenner.
63. Jeg synes livet er verdt å leve.
64. Jeg påvirker andre oftere enn jeg lar meg bli påvirket av andre.
65. På skolen fikk jeg ofte tilsnakk, med beskjed om å være stille.
66. Jeg liker å gjøre ting som faller vanskelig for andre.
67. Jeg synes det er interessant å fylle ut dette skjemaet.
68. Jeg lever i et stabilt forhold med en partner.
69. Jeg synes det er kjedelig å planlegge og organisere detaljer på forhånd i det arbeidet jeg begynner på.
70. Jeg krever fullstendig lojalitet og trofasthet av mine venner.
71. Det hender at jeg blir helt ute av meg av sinne.
72. Jeg er nok en ganske optimistisk person.
73. Jeg ville vært fullstendig fornøyd hvis jeg kunne vie meg til velgjørenhetsarbeid.
74. Det er viktig for meg å forsvare meg ordentlig hvis jeg utsettes for kritikk og irettesettelser.
75. For det meste er jeg uavhengig og selvstendig i mitt forhold til venner og bekjente.
76. Hvis jeg får lyst til å gjøre noe som bryter med oppfatningen av hva som er rett og riktig, får jeg dårlig samvittighet.
77. Jeg leser minst en bok pr. måned.
78. Jeg kjenner meg ofte små-irritert.
79. Jeg liker dårlig slike oppgaver som innebærer å fortelle andre hvordan de skal utføre sitt arbeide.
80. Jeg var nesten aldri syk som barn.
81. Jeg er ikke interessert i andres sympati, forståelse og trøst når jeg har vanskeligheter eller bekymringer.
82. Hvis det er dempet eller dårlig stemning i et selskap, er jeg ganske flink til å live opp.
83. Det var stadig konkurranse mellom søsknene i mitt barndomshjem.
84. Jeg følte meg ganske OK i tenårene.
85. Det er viktig for meg å lykkes bra med alt jeg gjør.
86. På mitt arbeidssted er kameratene viktigere enn selve arbeidet.
87. Jeg har lett for å bli sint når noen sårer meg.
88. Jeg måtte alltid hjelpe til hjemme under oppveksten.
89. Hvis jeg skal på ferie, reiser jeg heller alene enn sammen med noen jeg kjenner.
90. Jeg er litt slapp med å passe tiden.
91. Hvis noen prøver å presse seg forbi meg i en kø, pleier jeg å si høylydt ifra.
92. Som barn ble jeg ofte straffet uten grunn.
93. Det er viktig for meg å hevde mine meninger i en diskusjon, selv om de strider mot andres.
94. Jeg tror at mitt liv er forutbestemt.
95. Jeg føler meg ofte glad inni meg.
96. Jeg følger gjerne eldre og mer erfarne menneskers råd.
97. Jeg har vanskelig for å få kontakt med andre.
98. Jeg føler meg yngre enn jeg er.
99. Jeg synes det er vanskelig å snakke fritt og åpenhjertig om meg selv til andre.
100. I tenårene hadde jeg andre interesser enn de fleste av mine kamerater.
Fortsett! Ikke gi opp!

Stemmer Stemmer
ikke
101. Når jeg er sammen med selvsikre og overlegne personer, mister jeg lett min egen selvsikkerhet.
102. Som barn var jeg engstelig og urolig.
103. Jeg er alltid rede til å gi eller låne bort mine ting til andre.
104. Jeg liker å gjøre tingene bedre enn andre kan.
105. Hvis noen jeg kjenner trøster meg og synes synd på meg f. eks. når jeg er syk, blir jeg ille berørt.
106. Å treffe og omgås venner er det beste jeg vet.
107. Hjemme ble det krevd at jeg skulle adlyde umiddelbart.
108. Når jeg forteller noe, pleier jeg å anskueliggjøre innholdet med livlige gester og armbevegelser.
109. Jeg hater å gjøre ting som krever nøyaktighet og presisjon.
110. Jeg liker å tilhøre grupper, spesielt hvor medlemmene har varme og vennlige følelser overfor hverandre.
111. Jeg er musikalsk.
112. Jeg skulket ofte skolen.
113. En (eller begge) av mine foreldre hadde alkoholproblemer under min oppvekst.
114. Hvis jeg har dummet meg ut, tenker jeg ofte på det etterpå - og skammer meg.
115. Noen ganger synes jeg det er festlig å erte og gjøre narr av andre mennesker.
116. I mitt barndomshjem hadde vi fint kameratskap mellom søsknene.
117. Hjemme ser jeg for det meste til at det er ryddig og pent.
118. Ingen synes å forstå meg.
119. Jeg synes jeg har tilstrekkelig mange venner, og er derfor ikke interessert i å skaffe meg nye.
120. Når jeg treffer et nytt menneske, er det oftest jeg som fører samtalen.
121. Det føles lettere for meg å høre dårlige nyheter når jeg er sammen med en bekjent.
122. Det ville glede meg å kunne ale opp og ta hånd om dyr.
123. For å kunne utrette så mye som mulig setter jeg meg høye mål.
124. Jeg har gått mer enn vanlig folkeskole eller grunnskole.
125. Jeg trives bedre på jobben enn hjemme.
126. Jeg liker å være uavhengig, og kunne komme og gå som jeg vil.
127. Jeg blir ofte stresset når det skjer for mange ting samtidig.
128. Min selvfølelse og innstilling til meg selv avhenger mye av hvordan andre setter pris på meg.
129. Jeg trivdes forholdsvis bra på skolen.
130. Jeg tror jeg har store muligheter til å påvirke mitt liv.
131. Noen ganger blir jeg så sint at jeg har lyst til å slå i stykker noe.
132. Jeg synes det er ensformig og kjedelig å ha min dag inndelt i faste tider for å spise, arbeide og hvile.
133. Jeg føler meg veldig fastlåst i min situasjon.
134. Jeg unngår å være den som må bestemme i en gruppe.
135. Jeg liker å være den første som forteller en nyhet.
136. Jeg tenker nesten aldri på fremtiden.
137. Jeg er rede til å ofre mye for å oppnå fremgang.
138. Jeg har eller har hatt førerkort for bil.
139. Jeg trengte nesten aldri å hjelpe til hjemme da jeg var ung.
140. Jeg har vanskelig for å vedgå at jeg tar feil.
141. Jeg har minst ett husdyr akkurat nå.
142. Andre mennesker kan lett få meg til å endre en beslutning som jeg allerede har tatt.
143. Hadde jeg råd, skulle jeg slutte å arbeide med det samme.
144. Jeg synes det er ubehagelig å måtte uttale seg om andre, fordi jeg er engstelig for å ikke være helt rettferdig.
145. Jeg behersker noenlunde minst ett språk foruten norsk.
146. Når jeg må være borte fra min beste venn/venninne, savner jeg ham/henne så mye at jeg føler meg nedstemt.
147. Jeg synes jeg har fått en del tankevekkere gjennom å fylle ut dette skjemaet.
148. Jeg liker ikke å havne i situasjoner som tvinger meg til å ta hånd om og hjelpe andre.
149. Jeg er dypt forelsket i noen jeg ikke kan få.
150. Jeg tror at mine venner synes jeg er kjapp, morsom og underholdende.
Stemmer Stemmer
ikke
151. Noen ganger hender det at jeg glemmer å pusse tennene både morgen og kveld.
152. Jeg føler meg blyg og tafatt når jeg er nødt til å stå på mitt og hevde min rett.
153. Jeg er nøye med å ta rede på hva andre syns om meg.
154. Jeg har vært utenfor Skandinavia mer enn to ganger det siste året.
155. I tenårene vanket jeg mye i en gjeng, og trivdes med det.
156. På skolen var jeg blant de dårligste i klassen.
157. Jeg følte ofte at jeg ble misforstått som barn.
158. Når jeg blir sint, prøver jeg for det meste å skjule det.
159. Mine foreldre brød seg aldri om hvor jeg hadde vært da jeg som tenåring kom sent hjem.
160. Jeg lurer ofte på om det jeg har gjort har vært galt eller riktig.
161. Vi gjorde ofte ting i fellesskap i mitt barndomshjem.
162. Hvis jeg ikke får det som jeg vil, blir jeg lett irritert.
163. Jeg påtar meg gjerne oppdrag og oppgaver som medfører plikter, ansvar og forpliktelser.
164. Jeg ser frem til årene som kommer.
165. Min far var streng.
166. Det ville være en plage for meg å fremstå i massemedia.
167. Jeg er beredt til å ofre mye tid og krefter på mennesker som ber meg om hjelp.
168. Jeg tror folk synes jeg passer til å være leder.
169. Jeg var litt av en opprører i tenårene.
170. Jeg tror at konkurranselyst er en vesentlig drivkraft bak folks oppførsel.
171. Jeg spiser nok mer slikkerier enn de fleste.
172. Jeg tror jeg føler meg mer skyldbevisst enn folk i sin alminnelighet.
173. Jeg greide meg bra på skolen.
174. Jeg ville passe i et yrke med stor innflytelse og makt over andre.
175. Jeg synes aldri jeg får tid til å pleie meg selv, fordi familien og/eller arbeidet tar all min tid.
176. Jeg likte mine søsken under oppveksten.
177. Det er helt i orden for meg å arbeide i et rotete rom hvor det er dårlig orden.
178. Jeg liker godt å bli kysset og klemt.
179. Den som går sin egen vei uten å bry seg om hva andre synes, kommer før eller siden til å mislykkes.
180. Jeg har barn som bor hjemme.
181. Jeg føler meg ille berørt når noen viser meg altfor stor hengivenhet og ømhet.
182. Jeg bryter loven oftere enn de fleste, men har ikke det minste dårlig samvittighet for det.
183. Jeg erindrer min barndom som trygg.
184. Så mye som mulig prøver jeg å gjøre venner og kjente små tjenester.
185. Jeg får ofte lyst til å gjøre ting som strider mot skikk og bruk.
186. Jeg tror på astrologi.
187. Det er viktig for meg å alltid være korrekt og pent kledd.
188. Mine foreldre hadde et stabilt ekteskap under min oppvekst.
189. Noen ganger skulle jeg ønske jeg hadde en mindre sårbar samvittighet.
190. For det meste gir jeg blaffen i det hvis jeg hører at folk kritiserer og klandrer meg.
191. Mine foreldre var alltid interessert i det jeg gjorde.
192. Det var viktig for meg å være flink på skolen.
193. Jeg føler meg ofte trett og nedstemt.
194. Jeg synes det er vanskeligere å utføre et arbeid alene enn i samarbeid med andre.
195. Jeg har en ganske romslig samvittighet.
196. I tenårene gjorde jeg som regel det jeg ble bedt om.
197. Jeg ville vantrives i et yrke hvor jeg må opptre fremfor en forsamling.
198. Jeg stoler på de fleste mennesker.
199. Der jeg bor legger mange merke til meg, men jeg vet knapt hvem noen av dem er.
200. En (eller flere) av mine søsken behandlet meg alltid dårlig og holdt meg nede.
Nå har du gjort mer enn halvparten.
Stemmer Stemmer
ikke
201. Jeg synes ofte jeg er altfor ubetydelig til å si min egen mening.
202. Jeg har alltid hatt lett for å få hjemlengsel.
203. Jeg har skiftet partner minst tre ganger det siste året.
204. Jeg vil helst ta igjen når jeg blir angrepet.
205. Jeg tror jeg er mer ansvarsfull og pliktoppfyllende enn andre.
206. Mine foreldre likte som regel mine venner i tenårene.
207. Det er viktig for min selvsikkerhet å føle at jeg har lykkes med en vanskelig oppgave.
208. Jeg fikk ofte kjeft fordi jeg ikke var flinkere på skolen.
209. Ofte ønsker jeg at jeg bare kunne reise fra alt sammen og starte et nytt liv et annet sted.
210. Jeg låner av og til penger til venner jeg stoler på, selv om jeg har dårlig råd selv.
211. Jeg tror jeg kommer til å dø for tidlig.
212. Jeg var alt for min mor under oppveksten.
213. Når jeg snakker om andre mennesker, er jeg veldig nøye med å være helt rettferdig.
214. Jeg er nøye med å aldri såre følelsene hos en som er underordnet meg.
215. Noen ganger synes jeg det ville vært deilig å være alene en stund, og slippe mine venner.
216. Jeg synes min økonomi er dårlig.
217. På skolen var jeg sjenert.
218. Min mor sto ikke helt ut med meg da jeg var liten.
219. Jeg får ofte lyst til å hevne meg når noen har forulempet meg.
220. Akkurat nå har jeg et haltende eller dårlig forhold til en partner.
221. Jeg liker at folk legger merke til meg og forteller hvordan jeg ser ut og hva jeg har på meg.
222. Jeg har lett for å føle meg overlatt til meg selv når jeg er alene på et fremmed sted.
223. Noen ganger hører jeg på gudstjenesten i radio eller TV, eller går i kirken.
224. Jeg synes at trofasthet og lojalitet mot venner er noen av de viktigste egenskapene et menneske kan ha.
225. Jeg syntes det var vanskelig å snakke til hele klassen da jeg gikk på skolen.
226. Det er viktig for meg å ha mine ting ryddige og ordentlig ordnet på skrivebordet eller arbeidsbenken.
227. Jeg synes at de fleste mennesker nok er for slappe og ikke anstrenger seg nok.
228. Min selvsikkerhet er ganske bra.
229. Jeg prøver å unngå folk som kan tenkes å ha behov for hjelp eller støtte fra meg.
230. Jeg føler meg veldig usikker hvis jeg går på kino eller restaurant alene.
231. Jeg har vanskeligere for å ta imot kritikk og irettesettelser enn andre.
232. Akkurat nå føler jeg dyp sorg etter noen som har avgått ved døden.
233. Jeg liker å si ting som andre synes er kjapt og intelligent.
234. Jeg ser bare elendighet i fremtiden.
235. På mitt arbeidssted trives jeg kjempegodt med oppgavene.
236. Minst en av mine søsken liker jeg dårlig.
237. Jeg unngår å fortelle mine venner om mine vanskeligheter, og foretrekker å løse dem selv i all stillhet.
238. Hva det enn gjelder, prøver jeg alltid å gjøre mitt aller beste.
239. Jeg sier ofte ting som ikke er så alvorlig ment, bare for at det er morsomt å hisse opp folk.
240. I tenårene protesterte jeg mot det meste.
241. Jeg synes det er morsomt å kunne gjøre mine venner en tjeneste.
242. Som oftest våkner jeg opp pigg og uthvilt om morgenen.
243. Jeg synes det er vanskelig å fremføre mine synspunkter i diskusjoner der det er mange tilstede.
244. Min mor var svært streng.
245. Jeg gir blaffen i om jeg blir utsatt for sladder eller baksnakkelser.
246. Jeg har lett for å komme overens med overordnede.
247. Jeg synes ofte at tiden ikke strekker til.
248. Jeg liker å være midtpunktet i et selskap.
249. Ikke noe er særlig morsomt akkurat nå.
250. Når jeg er ordentlig glad eller nedfor, synes jeg det er best å ha en venn å dele følelsene med.
Stemmer Stemmer
ikke
251. Jeg får ofte dårlig samvittighet uten å vite hvorfor.
252. Jeg hater minst en av mine foreldre.
253. På skolen hørte jeg til dem i klassen som ingen la særlig merke til.
254. Jeg innretter gjerne min livsførsel slik at alt forløper rolig og uten større forandringer i mine planer.
255. Jeg sier gjerne rett ut hva jeg synes.
256. Jeg tror det vil bli interessant å få mine svar på dette skjemaet analysert på en profesjonell måte.
257. Jeg følte meg ofte urettferdig behandlet i forhold til mine søsken.
258. Jeg er veldig avhengig av at andre viser meg ømhet og hengivenhet.
259. Jeg hadde altfor få lekekamerater da jeg vokste opp.
260. Jeg liker bedre å jobbe med en oppgave når det skjer i konkurranse med andre.
261. Som barn var jeg ofte syk.
262. Jeg kan bli utsatt for forulempninger og latterliggjørelse uten at det påvirker min selvsikkerhet eller selvrespekt.
263. Det har hendt at jeg har gått glipp av noe jeg har hatt rett til bare fordi jeg ikke har kunnet hevde meg.
264. Da jeg vokste opp trengte jeg aldri ta noe ansvar selv.
265. Jeg tror ikke jeg ville passe i en jobb hvor jeg måtte ta hånd om og pleie andre som f. eks. syke og gamle.
266. Jeg ville gjerne vært en fremstående person innen et bestemt område - f. eks. innen mitt yrke eller innen idrett, musikk, vitenskap eller lignende
267. Livet kommer nok til å fortsette som det har vært.
268. I situasjoner hvor jeg vekker oppmerksomhet føler jeg ubehag.
269. Under oppveksten føltes det ofte som om mine foreldre ga blaffen i meg.
270. Jeg er påpasselig med å unngå situasjoner der jeg risikerer å bli latterliggjort.
271. Det er svært uvanlig at jeg blir sint eller opphisset.
272. Jeg var populær blant mine kamerater på skolen.
273. En god økonomi er nødvendig for at jeg skal kunne føle meg helt lykkelig.
274. Jeg foretrekker å kle meg slik at jeg ikke vekker oppmerksomhet.
275. Jeg liker at en eldre venn tar hånd om meg og hjelper meg.
276. Jeg har en kronisk sykdom og/ eller et handicap.
277. Jeg tror jeg har en strengere oppfatning av hva som er rett og galt enn de fleste andre mennesker.
278. Jeg kunne virkelig godt tenke meg en jobb med uregelmessig arbeidstid.
279. Altfor ofte er jeg sur og tverr.
280. Jeg føler at mine tanker og oppfatninger for det meste stemmer overens med hva andre folk mener og tror.
281. Jeg forventer meg mye positivt i fremtiden.
282. Jeg har vanskelig for å si ting som jeg vet kan sjokkere eller forbløffe andre.
283. Jeg tror jeg har et mindre behov enn andre for å bli stelt med og tatt hånd om.
284. Jeg har lett for å bli sjalu.
285. Jeg var en beskjeden tenåring.
286. Som oftest ser jeg på TV mer enn et kvarter om dagen.
287. I løpet av de siste tre årene har jeg vært innblandet i minst ett slagsmål.
288. Gjennomsnittlig drikker jeg alkohol mer enn to ganger i uken.
289. Jeg tar det veldig hardt hvis noen forulemper meg.
290. Jeg liker å ordne mine brev, papirer og andre ting pent og oppbevare dem i et system.
291. Jeg unnviker helst altfor hjelpsomme og oppofrende venner.
292. Kroppskontakt er veldig viktig for meg.
293. Hvis mine venner flytter til en annen kant, pleier jeg å anstrenge meg for å holde en god kontakt.
294. Jeg sover godt om nettene.
295. Jeg synes en fest er mislykket hvis jeg ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet.
296. Mine foreldre burde ha skilt seg for lenge siden.
297. De fleste lærerne jeg hadde på skolen likte meg.
298. Jeg har vanskelig for å føle sympati og forståelse for mennesker som har kommet på kant med samfunnet.
299. Jeg liker å løse gåter, problemer og oppgaver som er vanskelige for andre.
300. Alt var mye bedre før.
Bare litt igjen.

Stemmer Stemmer
ikke
301. Jeg spiser mer enn jeg bør.
302. Jeg synes det er morsomt å latterliggjøre mine motstandere.
303. For det meste føler jeg meg nedstemt.
304. Jeg har ofte en følelse av at andre ikke bryr seg tilstrekkelig om meg.
305. For å bli et bedre menneske forsøker jeg å endre meg.
306. Min far ga meg ofte en klem.
307. Dessverre har jeg lett for å komme i dårlig humør.
308. Fremgang i min karriere eller i mitt yrke er viktig for at jeg skal kunne føle meg lykkelig.
309. Jeg tar en bestemt medisin eller piller daglig.
310. Jeg protesterte aldri i tenårene.
311. Det er viktig for meg å alltid komme i nær og personlig kontakt med andre.
312. Jeg liker ikke å klage når noe har gått meg imot.
313. Hvis jeg skal ut å reise, drar jeg heller på måfå enn å planlegge detaljene på forhånd.
314. Jeg fikk tidlig altfor stort ansvar hjemme.
315. Jeg har vært på kino mer enn en gang det siste halve året.
316. Jeg føler meg glad når jeg kan hjelpe noen som har det vanskelig.
317. Jeg synes jeg veier for mye.
318. Jeg er nøye med å gjøre ting slik at ingen kan kritisere meg.
319. Jeg liker å bli stelt med hvis jeg er blitt syk eller skadet.
320. Jeg kan uten videre gjøre ting som kanskje ikke er helt passende og korrekt uten å bli plaget av for stor skyldfølelse.
321. Jeg ber ofte til Gud.
322. Jeg setter gjerne opp mål som er vanskelig å nå, fordi jeg liker å teste mine evner.
323. På mitt arbeidssted forekommer det altfor mye sladder, bakvaskelser og intriger.
324. Den eneste som noen gang har forstått meg helt er min mor.
325. Jeg kan uten videre være lenge borte fra mine venner uten at det gjør meg noe.
326. Jeg var usannsynlig blyg som liten.
327. Jeg blir ille berørt av mennesker som ikke er absolutt pertentlige med sin renslighet og hygiene.
328. Jeg har vanskelig for å ta meg sammen og hevde meg overfor mennesker jeg er avhengig av.
329. Jeg føler meg ofte urolig og anspent.
330. Blant en gruppe mennesker trives jeg best hvis jeg får bestemme og lede de andre.
331. Jeg er stort sett fornøyd med meg selv.
332. Noen ganger har jeg latt være å gjøre ting på grunn av at jeg ikke har vært sikker på å kunne handle på en riktig, rettferdig og korrekt måte.
333. Jeg var sjalu på mine søsken.
334. Hjemme var de helt uinteressert i mitt skolearbeid.
335. Det hender at jeg føler direkte hat mot folk som jeg irriterer meg over.
336. Jeg kjenner mange mennesker på det stedet hvor jeg bor.
337. Jeg blir lett sta og halsstarrig når andre vil bestemme over meg.
338. Jeg drikker mer enn tre kopper kaffe pr. dag.
339. Jeg liker å kle meg slik at jeg skiller meg fra massen.
340. Jeg gikk sjelden ut og moret meg i tenårene.
341. Jeg synes at jeg har fått mye å tenke på, bare ved å fylle ut disse spørsmålene.

Nå, når du har besvart
alle spørsmålene, har du sannsynligvis bare gjennem dette fått en og annen tanke­vekker om deg selv, din situasjon og dine medmennesker.
   Og når du får svarene dine analysert, vil du se deg selv med klarere øyne, få aha-opplevelser, tanke-vekkere, innsikt og inspirasjon, og kanskje finne løsninger på eventuelle problemer.

Analysen er ærlig:
Du får komplimenter for dine positive sider, men også råd og tips på hvordan du kan overvinne eventuelle svakheter. Du vil få mer selvtillit.

Alle vilkårene fremgår av nedestående bestillingsskjema.
SPESIALTILBUD:
Vi driver også med forskning. Du får 200,- i rabatt hvis vi må ringe deg opp etter et par måneder og spørre om hvordan analysen stemt.

Totalprisen synker da til
kun 499,-- NOK
(Gjelder til og med .)

Bestill her og nå!

Ja takk,
jeg vil gerne ha svarene ovenfor analysert med vitenskapelige metoder. Det vil bli minst 20 sider med 14 kapitler.
Normalprisen er kun 699,- inkludert alt, selv frakt.

Jeg betaler:
Normal pris NOK 699,-
Tilbudspris kun NOK 499,--
fordi vi må ringe deg opp og spørre hvordan analysen har stemt.

Løpende tekstbaner = Skriv så langt som du vil
Fornavn:
Etternavn:
Man:     Kvinne:
Alder:
år.
Høyde:
cm.
Vekt:
kg.
Gateadresse:
Postnummer:
Sted:
Telefonnummer:
E-mail:
Kommentarer, spørsmål, ønsker m.v.:


Ikke nøl! 100% fornøydgaranti inkludert !!
Levering med vanlig diskret post om ca 2 uker.
I brevet er vedlagt en regning å betale innen
to uker etter at du har mottatt og lest analysen.
Garanti:
Vi garanterer:
  at analyseprogrammet er gjort av profesjonelle psykiatere og psykologer.
  at det er basert på vitenskap og dokumentert erfaring.
  Vi garanterer 100% diskresjon. Etter utskrift vil alle data i datamaskinen bli slettet. Vi beholder ingen informasjon eller kopier.

Svaret vil bli på norsk.


European Astro Center
MailBoxes 330
Postboks 1 Youngstorget
NO-0028 Oslo
Nimekast 3744
EE - 10508 Tallinn

Tlf: +3725011029
E-mail: info@euroastro.com
Kontaktperson: Rolf Ekberg