Personlighetsanalys


Psykolog Dr. Aseem Singh
Detta får du reda på:

   Vem är du egentligen?
   Vilket intryck gör du på andra?
   Varför blev du som du är?
   Hur din uppväxt påverkat dig?
   Vad du inte vet om dig själv
   Vilka är dina bästa egenskaper?
   Vilka är dina svaga sidor?
   Hur kan du bli lyckligare?
   Dina dolda talanger


   Du är "hemmablind" på dig själv och vet antagligen inte hur bra du är!!
Ingen är som du.

Vem du är beror dels på de biologiska förutsättningar du hade när du föddes, men framför allt på vad som har hänt sedan dess. Det som har påverkat dig är bland annat ditt förhållande till dina föräldrar, syskon, släktingar, partners och kamrater, men även:

  din barndom
  din ungdom
  din skoltid
  krav från omgivningen
  förväntningar på livet
  kärlek
  framgångar
  uppmuntran
  misslyckanden
  besvikelser
  arbete
  matvanor
  livsstil
  hälsotillstånd
  intressen
  smak
                   ..och mycket mer..

EuroAstro
www.euroastro.com