Så här går det till:

  På nästa sida hittar du ett frågeformulär med 341 frågor om dig själv. Det tar ca en timme att fylla i.

  Frågorna är mycket smart formulerade och även om de inte ser ut att ha något samband, så finns det ett system i det hela, som är utvecklat efter senaste rön inom psykologisk forskning. Vilket system, och på vilket sätt frågorna är smarta, det avslöjar vi först när du får analysen, eftersom resultatet blir bäst om man bara svarar spontant.
Billigt och enkelt:

  Det kostar ingenting att bara fylla i frågorna. Gör det! Det väcker minnen och tanke­ställare om dig själv, din situation och dina med­människor, vilket kan vara nog så upplyftande.

  Fyll i dem och bestäm därefter om du vill att vi ska göra en analys eller inte. Längst ner under sista frågan på nästa sida finns beställnings­formuläret. Där framgår att analysen bara kostar 499,- totalt med allting.

Vanliga frågor
  Svaret blir på minst 20 sidor med fjorton kapitel rörande olika delar av din person­lighet, och eventuellt också råd om hur du kan förbättra eller förändra ditt liv.
  Du kommer att se dig själv med klarare ögon, få aha-­upplevelser, tanke­ställare, inspiration, livsglädje och kanske hitta lösningar på eventuella problem.

Analysen är ärlig:
  Du får komplimanger för dina positiva sidor, men också råd och tips hur du kan komma tillrätta med eventuella svagheter. Du kommer att få större självförtroende.
Garanti
Vi garanterar:

• att analysprogrammet är gjort av professionella psykiatiker och psykologer.
• att det bygger på vetenskap och beprövade erfarenheter.
• 100% diskretion. Efter utskriften raderas alla uppgifter i vår dator. Vi behåller inga uppgifter eller kopior.
• 100% nöjdhetsgaranti.
Svaret kommer på svenska.