Vanliga frågor:

- Hur kan ni vara så billiga?
- De tekniska beräkningarna utföres med modern datateknik av duktiga medarbetare i vårt grannland Estland. Varje analys tar 2-3 arbets­timmar, men på grund av lägre skatter, lägre (dock för estniska förhållande bra) löner och omkostnader kan vi hålla hög kvalite till lågt pris.

- Vem har utarbetat analysmetoden?
- Grunden lades redan på 1950-talet av psykologer och psykiater vid Hammond Institute i USA, men då utan datateknik. På den tiden kostade därför en likvärdig analys tusentals kronor och tog flera dagar att göra för hand. Då var den bara avsedd för folk med stora psykiska problem, men nu är själva beräkningarna datoriserade och resultatet är finjusterat och anpassat för dagens värld, och i första hand avsett för att förbättra livet för vanliga människor.

- Vad innebär nöjdhetsgarantin?
- Om du säger att du inte är nöjd med analysen, kommer vi inte att kräva att du betalar den. Men det händer ytterst sällan att någon åberopar den. Sist var i oktober 2013, och vi fick den bestämda känslan att personen ifråga var mindre hederlig och på detta sätt ville tillskansa sig analysen gratis, men vi bråkade naturligtvis inte om det. "Kunden har alltid rätt" är vår policy.

- Har den här analysen någonting med astrologi, religion eller konstiga sekter att göra?
- Absolut ingenting. Det är en rent psykologisk analys, gjord i en positiv anda med goda avsikter.

Har du fler frågor? Ring eller skriv till oss!
Telefon: +3725011029     e-mail: info@euroastro.com