Obs!
Om du trycker BACK, kommer det som du redan kryssat för att försvinna!
  Här följer 341 frågor. Det kostar ingenting att bara fylla i dem. Gör det och bestäm sedan om du vill ha dem analyserade eller inte.

Beställningskupongen finns längst ner på denna sida, under sista frågan.

  Frågorna ska kryssas för med "Stämmer" eller "Stämmer inte". Om det är någon fråga som du inte kan eller vill svara på, hoppa bara över den. Och om du tycker att frågan både stämmer och inte stämmer, kryssa i båda alternativen, om du anser att det är rätt svar.
Stämmer Stämmer
inte
1. Jag har en eller flera framtidsplaner som jag med glädje ser fram emot.
2. Mina sommarsemestrar brukar jag oftast tillbringa på samma ställe.
3. Jag blir irriterad på personer som inte är ordentliga och punktliga.
4. Som barn var jag nog ganska bortskämd.
5. Jag drar mig ofta för att göra saker och ting för att jag är rädd för att misslyckas.
6. Jag skulle vilja åstadkomma någonting verkligt stort och betydande.
7. Jag tycker det är kul att komma på en fest där jag nästan inte känner någon.
8. Jag röker tobak varje dag.
9. Om jag vore ledare för en grupp så tror jag det skulle vara svårt för mig att upprätthålla ordningen.
10. Jag tror att jag i min livstid kommer att få uppleva ett storkrig.
11. Jag angriper gärna åsikter och synpunkter som strider mot mina egna.
12. Jag trivs bäst i situationer som kräver att jag måste följa bestämda regler.
13. För mig tar det ofta lång tid innan nya bekantskaper blir mina vänner.
14. Jag upplevde min tonårstid som jobbigare än mina kamraters.
15. Det händer ofta att jag ångrar vad jag gör och tänker.
16. Min pappa såg jag inte mycket till när jag växte upp.
17. Varje månad spelar jag minst en gång på lotteri, tips, hästar eller något annat, där man kan vinna pengar eller saker.
18. Jag vantrivs i mitt nuvarande arbete. (Med arbete menas minst 3-4 timmars avlönat arbete om dagen. Om Du inte har något sådant arbete, så ska Du svara på nästa fråga, men inte på dom som i fortsättningen handlar om arbete.)
19. Jag skulle önska att jag hade ett fast arbete.
20. Jag sjunger eller visslar ofta för mig själv för att jag är glad.
21. Om jag misslyckats med något, struntar jag för det mesta i att be om ursäkt eller komma med en bortförklaring.
22. Jag tycker det är svårt att göra mitt bästa i ett arbete där jag har en underordnad ställning.
23. Jag har rätt ofta huvudvärk.
24. Jag skulle trivas med ett jobb där jag får ta hand om och syssla med barn.
25. Jag har konstnärliga anlag.
26. Ibland blir jag ledsen och besviken på mig själv för att jag inte kan uppfylla mina krav på hederlighet och pålitlighet.
27. Det är ofta jag som bestämmer när jag är tillsammans med dom jag känner.
28. Jag lever väldigt mycket för mitt arbete och försöker göra det så bra jag kan.
29. Jag motionerar regelbundet nästan varje vecka.
30. Min tonårstid skulle jag verkligen inte vilja ha igen.
31. Om det vore möjligt skulle jag alltid vilja ha mina närmaste vänner i min närhet.
32. Ibland får jag lust att lämna allt och börja om på nytt som en friare och mer oberoende människa.
33. Jag kan utan att vara rädd delta i samtal om ämnen som jag inte behärskar helt och hållet.
34. Jag är oftast frisk.
35. Jag avvaktar ofta och låter andra ta initiativet.
36. Jag har nästan aldrig i hela mitt liv känt mig bättre än nu.
37. Jag vantrivs hemma.
38. Innan jag somnar händer det ibland att jag fantiserar om att jag uträttar storverk.
39. Skolan var det värsta jag visste.
40. Jag är beredd att offra en stor del av min egen tid och bekvämlighet för att hjälpa dem som är svaga.
41. Jag vill helst uppträda så diskret att andra lägger märke till mig så lite som möjligt.
42. Jag är lite slarvig och håller inte så rent och snyggt omkring mig.
43. Jag tror på en Gud eller en högre makt som helt eller delvis påverkar mitt dagliga liv.
44. När jag blir arg och uppretad försöker jag låta bli att visa vad jag känner.
45. Jag är i stort behov av uppmuntran och tröst när jag har misslyckats med något.
46. Jag kan utan vidare använda mig av en nödlögn utan att känna dåligt samvete.
47. Min mamma kramade mig aldrig.
48. Mina beslut påverkas ofta av att jag tänker på att andra människor kan kritisera mig för dem.
49. Jag brukar göra så som jag själv vill utan att bry mej särskilt mycket om vad folk i allmänhet tänker.
50. Min syskonplacering. Jag är uppväxt med st syskon.
Som syskon räknas hel- halv- eller adoptivsyskon, som du
sammanbott med under minst 5 års tid.

51. Jag var:
äldst
yngst
mellanplacering
har/hade tvillingsyskon
har/hade inga syskon
Om du inte hade några syskon så hoppa över syskonfrågor i fortsättningen.
OBS! Lämna inte denna sida tillfälligt, för då kan det du redan gjort försvinna. Stämmer Stämmer
inte
52. Jag tyckte illa om många av mina lärare i skolan.
53. Jag kände mig otrygg när jag var liten.
54. Jag blir illa berörd när folk retar och gör narr av människor som inte kan försvara sig.
55. Jag tror att dom flesta som känner mig tycker att jag är duktig på många sätt.
56. I tonåren prövade jag många olika droger.
57. Jag försöker undvika människor som är olyckliga, hjälplösa eller misslyckade i något avseende.
58. Mina föräldrar grälade ofta då jag växte upp.
59. Jag blir lätt irriterad och arg på andra.
60. Det är viktigt för mig att vara fri och obunden och själv kunna bestämma över vad jag ska göra.
61. Jag har ekonomiska skulder som jag har svårt att klara av.
62. Mina/mitt syskon och jag var ofta ovänner.
63. Jag tycker att livet är värt att leva.
64. Jag påverkar andra oftare än jag låter mig påverkas av andra.
65. I skolan fick jag ofta tillsägelser att hålla tyst och sitta still.
66. Jag tycker om att göra sådant som andra tycker verkar svårt.
67. Jag tycker att det är intressant att fylla i detta formulär.
68. Jag lever i ett stadigt förhållande med en partner.
69. Jag tycker det är tråkigt att i förväg planera och organisera detaljerna i det arbete som jag börjar på.
70. Jag kräver fullständig trofasthet och lojalitet av mina vänner.
71. Det händer ibland att jag blir utom mig av ilska.
72. Jag är nog en ganska optimistisk person.
73. Jag skulle känna mig nöjd om jag helt kunde ägna mig åt välgörenhetsarbete.
74. Det är viktigt för mig att försvara mig ordentligt då jag utsätts för kritik och klander.
75. För det mesta är jag oberoende och självständig i mitt förhållande till vänner och bekanta.
76. Om jag får lust att göra någonting som bryter mot vad som är lagligt och rätt och riktigt, får jag dåligt samvete.
77. Jag läser i genomsnitt mer än en bok per månad.
78. Jag känner mig ofta småirriterad.
79. Jag tycker illa om uppgifter som innebär att jag måste tala om för andra hur de ska utföra sitt arbete.
80. Jag var nästan aldrig sjuk som barn.
81. Jag är ointresserad av andras deltagande, förståelse och tröst när jag har bekymmer och svårigheter.
82. Om stämningen i ett sällskap är dämpad eller dålig, är jag ganska bra på att liva upp den.
83. Det var ett ständigt kiv bland oss syskon i mitt barndomshem.
84. Jag kände mig ganska OK i tonåren.
85. Det är viktigt för mig att jag lyckas bra med allt jag gör.
86. På mitt arbete är kompisarna viktigare än själva jobbet.
87. Jag har lätt för att bli arg när någon sårat mig.
88. Jag var alltid tvungen att hjälpa till hemma då jag växte upp.
89. Om jag ska göra en semesterresa reser jag hellre ensam än tillsammans med någon jag känner.
90. Jag är lite slarvig med att passa tider.
91. Om någon försöker tränga sig förbi mig i en kö brukar jag protestera öppet.
92. Som barn blev jag ofta straffad utan anledning.
93. Det är angeläget för mig att i diskussioner hävda min egen åsikt, även om den strider mot vad andra tycker.
94. Jag tror att mitt liv är förutbestämt.
95. Jag känner mig ofta glad inombords.
96. Jag följer gärna äldre och mera erfarna personers råd.
97. Jag har svårt att få kontakt med andra människor.
98. Jag känner mig yngre än jag är.
99. Jag tycker det är svårt att tala fritt och öppenhjärtligt om mig själv inför andra.
100. I tonåren hade jag andra intressen än de flesta av mina kamrater.
Fortsätt! Ge inte upp!

Stämmer Stämmer
inte
101. När jag är tillsammans med självsäkra och överlägsna personer, tappar jag lätt mitt självförtroende.
102. Som barn var jag ängslig och orolig.
103. Jag är alltid beredd att ge bort eller låna ut mina saker till andra.
104. Jag tycker om att göra saker bättre än andra gör dem.
105. Om någon jag känner beklagar mig och tycker synd om mig när jag t ex är sjuk, blir jag illa berörd.
106. Att träffa och umgås med vänner är bland det bästa jag vet.
107. Hemma krävdes att man skulle lyda omedelbart.
108. När jag berättar något brukar jag åskådliggöra innehållet genom livliga gester.
109. Jag avskyr sysselsättningar som kräver noggrannhet, precision och exakthet.
110. Jag tycker om att höra till grupper, särskilt där medlemmarna har varma och vänliga känslor för varandra.
111. Jag är musikalisk.
112. Jag skolkade ofta i skolan.
113. En av (eller båda) mina föräldrar hade alkoholproblem när jag växte upp.
114. Om jag gjort bort mej någon gång, så tänker jag ofta på det efteråt och skäms.
115. Ibland tycker jag det är roligt att driva med och göra narr av andra människor.
116. I mitt barndomshem hade vi en fin syskongemenskap.
117. I mitt hem ser jag för det mesta till att det är städat och snyggt och prydligt.
118. Ingen tycks förstå mig.
119. Jag tycker att jag har tillräckligt med vänner och är därför inte intresserad av att skaffa mig nya.
120. Då jag träffar en ny person är det oftast jag som tar ledningen i samtalet.
121. Det känns lättare för mig att ta emot dåliga nyheter om jag är tillsammans med en vän.
122. Det skulle roa mig att föda upp och ta hand om djur.
123. För att kunna uträtta så mycket som möjligt sätter jag ofta mina mål högt.
124. Jag har gått i skola mer än vanlig folkskola eller grundskola.
125. Jag trivs bättre på mitt arbete än hemma.
126. Jag gillar att vara oberoende och att kunna komma och gå som jag vill.
127. Jag blir ofta stressad för att det händer för mycket saker på en gång.
128. Min självkänsla och inställning till mig själv beror mycket på hur andra uppskattar mig.
129. Jag trivdes hyfsat i skolan.
130. Jag tror att jag har stora möjligheter att påverka mitt liv.
131. Ibland blir jag så arg att jag får lust att slå sönder något.
132. Jag tycker det är enformigt och tråkigt att ha min dag inrutad med bestämda tider för måltider, arbete och vila.
133. Jag känner mig väldigt fastlåst i min situation.
134. Jag undviker att vara den som måste bestämma i en grupp.
135. Jag gillar att vara den förste att berätta en nyhet.
136. Jag tänker nästan aldrig på framtiden.
137. Jag är beredd att offra mycket för att nå framgång.
138. Jag har eller har haft körkort för bil.
139. Jag behövde nästan aldrig hjälpa till hemma när jag var ung.
140. Jag har svårt att erkänna att jag har fel.
141. Jag har minst ett husdjur just nu.
142. Andra människor kan lätt få mig att ändra ett beslut som jag redan fattat.
143. Om jag hade råd skulle jag sluta arbeta meddetsamma.
144. Jag tycker det är obehagligt att behöva yttra mig om andra, eftersom jag är rädd för att inte vara helt rättvis.
145. Jag behärskar någotsånär minst ett språk till utöver svenska.
146. När jag måste vara borta ifrån min bäste/a vän, saknar jag honom/henne så mycket att jag känner mig nedstämd.
147. Jag tycker att jag fått en del tankeställare bara genom att fylla i detta formulär.
148. Jag tycker illa om att hamna i situationer som tvingar mig att ta hand om och hjälpa andra.
149. Jag är just nu djupt förälskad eller kär i någon som jag inte kan få.
150. Jag tror mina vänner tycker att jag är kvick, rolig och underhållande.
Stämmer Stämmer
inte
151. Det händer ibland att jag glömmer borsta tänderna både på morgonen och kvällen.
152. Jag känner mig blyg och tafatt när jag är tvungen att stå på mig och hävda min rätt.
153. Jag är mycket noga med att ta reda på vad andra människor tycker om mig.
154. Jag har varit utanför Skandinavien mer än två gånger det sista året.
155. I tonåren umgicks jag mycket i gäng och trivdes jättebra med det.
156. I skolan var jag bland de sämsta i klassen.
157. Jag kände mig ofta missförstådd när jag var barn.
158. När jag blir arg, försöker jag för det mesta dölja det.
159. Mina föräldrar brydde sig aldrig om var jag varit om jag som tonåring kom hem sent.
160. Jag funderar ofta på om det jag gjort varit rätt eller orätt.
161. Vi gjorde ofta saker tillsammans i mitt barndomshem.
162. Om jag inte får igenom min vilja brusar jag lätt upp.
163. Jag åtar mig gärna uppdrag och uppgifter som medför ansvar, plikter och skyldigheter.
164. Jag ser fram emot de år som kommer.
165. Min pappa var sträng.
166. Det skulle vara en plåga för mig att vara uppmärksammad av tidningar och TV.
167. Jag är beredd att ägna mycket tid och kraft åt människor som ber mig om hjälp.
168. Jag tror att folk tycker att jag passar som ledare.
169. Jag var ovanligt uppkäftig i tonåren.
170. Jag tror att tävlingslust är en viktig drivkraft bakom folks handlande.
171. Jag äter nog mer godis än dom flesta.
172. Jag tror att jag känner mig skuldmedveten oftare än folk i allmänhet.
173. Jag klarade mig bra i skolan.
174. Jag skulle passa i ett yrke där jag hade stort inflytande och fick bestämma över andra.
175. Jag tycker att jag aldrig hinner med mig själv, bara för att min familj och/eller mitt arbete tar all min tid.
176. Jag tyckte mycket om mina/mitt syskon när jag växte upp.
177. Det är helt okey för mig att arbeta i ett rum där det är rörigt och dålig ordning.
178. Jag gillar jättemycket att kramas och smekas.
179. Den person som går sin egen väg utan att bry sig om vad andra tycker, kommer förr eller senare att misslyckas.
180. Jag har hemmavarande barn.
181. Jag känner mig besvärad då någon visar mig alltför stor ömhet och tillgivenhet.
182. Jag bryter mot lagen oftare än de flesta, men känner inte det minsta dåligt samvete för det.
183. Jag minns min barndom som trygg.
184. Så mycket som möjligt försöker jag göra små tjänster åt vänner och bekanta.
185. Jag får ofta lust att göra sådant som strider mot seder och bruk.
186. Jag tror på astrologi.
187. Det är viktigt för mig att alltid vara korrekt och prydligt klädd.
188. Mina föräldrars äktenskap var stabilt under min uppväxt.
189. Ibland önskar jag att jag hade ett mindre känsligt samvete.
190. Jag struntar för det mesta i om jag får höra att folk kritiserar och klandrar mig.
191. Mina föräldrar var alltid intresserade av vad jag gjorde.
192. Det var viktigt för mig att vara duktig i skolan.
193. Jag känner mig ofta så trött och nere.
194. Jag tycker det är svårare att utföra ett arbete ensam än i samarbete med andra.
195. Jag har ett ganska rymligt samvete.
196. I tonåren gjorde jag oftast det jag blev tillsagd att göra.
197. Jag skulle vantrivas med ett yrke där jag ofta måste framträda inför andra.
198. Jag litar på de flesta människor.
199. Där jag bor lägger många märke till mig, men jag vet knappt vem nån är.
200. Ett (eller flera) av mina syskon bråkade alltid med mig och tryckte ner mig.
Nu har du gjort mer än hälften.
Stämmer Stämmer
inte
201. Jag tycker ofta att jag är alltför obetydlig för att säga min egen åsikt.
202. Jag har alltid haft lätt för att känna hemlängtan.
203. Jag har bytt partner mer än tre gånger det senaste året.
204. Jag vill helst ge igen när jag blir angripen.
205. Jag tror att jag är mer ansvarsfull och pliktmedveten än andra.
206. Mina föräldrar gillade för det mesta mina kompisar i tonåren.
207. Det är viktigt för mitt självförtroende att känna att jag har lyckats bra med en svår uppgift.
208. Jag fick ofta skäll för att jag inte skötte mig i skolan.
209. Ofta önskar jag att jag kunde sticka ifrån alltsammans och börja ett nytt liv någon annanstans.
210. Jag lånar ibland ut pengar till vänner jag litar på, även om jag har ont om pengar själv.
211. Jag tror att jag kommer att dö i förtid.
212. Jag betydde allt för min mamma när jag växte upp.
213. När jag pratar om andra människor är jag väldigt noga med att vara helt rättvis.
214. Jag är noga med att aldrig såra känslorna hos någon som är mig underlägsen.
215. Jag tycker ibland att det skulle vara skönt att få vara ensam en tid för att slippa mina vänner.
216. Jag tycker att min ekonomi är dålig.
217. Jag var blyg i skolan.
218. Min mamma orkade inte riktigt med mig när jag var liten.
219. Jag får ofta lust att hämnas när någon förolämpat mig.
220. Jag har just nu ett trassligt eller dåligt förhållande med en partner.
221. Jag tycker om när folk lägger märke till mig och talar om hur jag ser ut och vad jag har på mig.
222. Jag känner mig lätt övergiven och utlämnad då jag är ensam på en främmande plats.
223. Jag lyssnar ibland på Gudstjänsten på radion, TV:n eller i kyrkan.
224. Jag tycker att trofasthet och lojalitet mot vänner är några av de viktigaste egenskaper en människa kan ha.
225. Jag tyckte det var svårt att tala inför hela klassen under skoltiden.
226. Det är viktigt för mig att ha mina saker prydligt och ordentligt ordnade på skrivbordet eller arbetsbänken.
227. Jag tycker att de flesta människor är lite slappa och inte anstränger sig tillräckligt.
228. Mitt självförtroende är ganska bra.
229. Jag försöker undvika människor som kan tänkas behöva hjälp och stöd av mig.
230. Jag känner mig väldigt osäker om jag går på bio eller restaurang ensam.
231. Jag har svårare än andra att ta emot kritik och klander.
232. Just nu känner jag ofta djup sorg för någon som är avliden.
233. Jag gillar att säga sådant som andra tycker är kvickt och fyndigt.
234. I framtiden ser jag bara elände.
235. På mitt arbete trivs jag jättebra med arbetsuppgifterna.
236. Jag tycker väldigt illa om minst ett av mina syskon.
237. Jag undviker att berätta för mina vänner om de svårigheter jag har, utan föredrar att lösa dem själv i tysthet.
238. Vad det än gäller försöker jag alltid att göra mitt allra bästa.
239. Jag säger ofta sådant som inte är så allvarligt menat bara för att det är roligt att reta folk.
240. I tonåren protesterade jag mot det mesta.
241. Jag tycker det är roligt att kunna göra mina vänner en tjänst.
242. Jag vaknar upp pigg och utvilad de flesta morgnar.
243. Jag tycker det känns svårt att framföra mina åsikter i diskussioner om det är många människor inblandade.
244. Min mamma var mycket sträng.
245. Jag struntar i om jag blir utsatt för skvaller eller förtal.
246. Jag har mycket lätt att komma överens med överordnade.
247. Jag tycker ofta att min tid inte räcker till.
248. Jag gillar att vara medelpunkten i ett sällskap.
249. Ingenting är roligt just nu.
250. När jag är riktigt glad eller ledsen, tycker jag att det känns bäst att ha en vän att dela mina känslor med.
Stämmer Stämmer
inte
251. Jag får ofta dåligt samvete utan att egentligen veta varför.
252. Jag hatar minst en av mina föräldrar.
253. I skolan hörde jag till dom i klassen som inte märktes särskilt mycket.
254. Jag inrättar gärna min livsföring så att allt förlöper lugnt och utan större förändringar i mina planer.
255. Jag säger gärna rakt på sak vad jag tycker.
256. Jag tycker det skulle vara intressant att få mina svar på detta formulär analyserat av en avancerad dator.
257. Jag kände mig ofta orättvist behandlad i förhållande till mina/mitt syskon.
268. Jag är mycket beroende av att andra visar mig ömhet och tillgivenhet.
259. Jag hade alltför få lekkamrater när jag växte upp.
260. Jag tycker mer om att jobba på en uppgift om det sker i tävlan och konkurrens med andra.
261. Som barn var jag ofta sjuk.
262. Jag kan bli utsatt för förödmjukelser och förlöjliganden utan att det påverkar mitt självförtroende eller min självrespekt.
263. Det har hänt att jag gått miste om något jag egentligen haft rätt till bara för att jag inte kunnat hävda mig.
264. När jag växte upp behövde jag aldrig ta något ansvar själv.
265. Jag tror inte jag skulle passa i ett jobb där jag skulle behöva vårda och ta hand om andra, t ex sjuka och åldringar.
266. Jag skulle gärna vilja vara en framstående person inom något område, t ex inom mitt yrke eller inom idrott, musik, vetenskap.
267. Livet kommer nog att förbli som det har varit.
268. I situationer där jag väcker uppmärksamhet känner jag obehag.
269. Under uppväxten kände jag det ofta som om mina föräldrar struntade i mig.
270. Jag är noga med att försöka undvika situationer där jag riskerar att göra mig löjlig.
271. Det är mycket ovanligt att jag blir arg eller uppretad.
272. Jag var populär bland mina kamrater i skolan.
273. En god ekonomi är nödvändig för att jag ska känna mig helt lycklig.
274. Jag föredrar att klä mig så att jag inte väcker uppmärksamhet.
275. Jag gillar när en äldre vän tar hand om mig och hjälper mig.
276. Jag har en kronisk sjukdom och/eller ett handikapp.
277. Jag tror att jag har en strängare uppfattning om vad som är rätt och orätt än vad de flesta människor har.
278. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig ett jobb med oregelbundna arbetstider.
279. Alltför ofta är jag vresig och sur.
280. Jag har en känsla av att mina åsikter och uppfattningar för det mesta stämmer med vad folk i allmänhet tycker och tänker.
281. Jag förväntar mig mycket positivt i framtiden.
282. Jag har svårt för att säga sådant som jag vet kan chockera eller förbluffa andra.
283. Jag tror att jag har mindre behov än andra att bli ompysslad och omhändertagen.
284. Jag har lätt för att bli svartsjuk.
285. Jag var en stillsam tonåring.
286. Jag tittar på TV mer än en kvart om dagen för det mesta.
287. Under de senaste tre åren har jag varit invecklad i minst ett slagsmål.
288. I genomsnitt dricker jag alkohol mer än två gånger per vecka.
289. Jag tar det väldigt hårt om någon förolämpar mig.
290. Jag tycker om att ordna mina brev, papper och andra tillhörigheter prydligt och förvara dem enligt ett visst system.
291. Alltför hjälpsamma och uppoffrande vänner undviker jag helst.
292. Kroppskontakt är mycket viktig för mig.
293. Om vänner till mig flyttar till en annan ort, brukar jag anstränga mig för att hålla en god kontakt i alla fall.
294. Jag sover gott om nätterna.
295. Jag tycker att en fest är misslyckad om jag inte får tillräckligt med uppmärksamhet.
296. Mina föräldrar borde ha skilt sig för länge sedan.
297. De flesta lärare jag hade i skolan gillade mig.
298. Jag har svårt för att känna sympati och förståelse för människor som har kommit på kant med samhället.
299. Jag gillar att lösa gåtor, problem och uppgifter som andra har svårt för.
300. Allt var mycket bättre förr.
Bara lite kvar.

Stämmer Stämmer
inte
301. Jag äter mer än jag borde.
302. Jag tycker det är roligt när jag kan förlöjliga mina motståndare.
303. För det mesta känner jag mig nedstämd.
304. Jag har ofta en känsla av att andra inte bryr sig tillräckligt mycket om mig.
305. För att bli en bättre människa försöker jag ändra mig.
306. Min pappa kramade mig ofta.
307. Tyvärr har jag lätt för att bli på dåligt humör.
308. Framgång i mitt yrke eller min karriär är viktig för att jag ska känna mig lycklig.
309. Jag tar någon medicin eller tablett dagligen.
310. Jag protesterade aldrig i tonåren.
311. Det är viktigt för mig att alltid komma i nära och personlig kontakt med andra.
312. Jag beklagar mig helst inte, när något gått mig emot.
313. Om jag ska göra en resa, reser jag helst på måfå i stället för att ha detaljerna planerade i förväg.
314. Jag fick tidigt ta alltför stort ansvar hemma.
315. Jag har varit på bio mer än en gång under det senaste halvåret.
316. Jag känner mig glad när jag kan hjälpa någon som har det svårt.
317. Jag tycker att jag väger för mycket.
318. Jag är noga med att handla på så sätt att ingen kan kritisera mig.
319. Jag tycker om att bli ompysslad om jag är sjuk eller har gjort mig illa.
320. Jag gör ibland sådant som kanske inte är helt lämpligt och rätt, utan att jag fördenskull besväras av alltför stora skuldkänslor.
321. Jag ber ofta till Gud.
322. Jag sätter gärna upp mål som är svåra att uppnå därför att jag tycker om att pröva min förmåga.
323. På mitt arbete förekommer det alldeles för mycket skvaller, skitsnack och intriger.
324. Den enda som någonsin förstått mig riktigt är mamma.
325. Jag kan utan vidare vara borta länge från mina närmaste vänner utan att det gör mig något.
326. Jag var oerhört blyg som liten.
327. Jag blir illa berörd av personer som inte sköter sin renlighet och hygien perfekt.
328. Jag har svårt att stå på mig och hävda mig inför människor jag är beroende av.
329. Jag känner mig ofta orolig och spänd.
330. I en grupp människor trivs jag bäst om jag får bestämma och leda dom andra.
331. Jag är i stort sett nöjd med mig själv.
332. Ibland har jag avstått från att göra något p g a att jag inte varit säker på att kunna handla på ett riktigt, rättvist och korrekt sätt.
333. Jag var avundsjuk på mina /mitt syskon.
334. Hemma var de helt ointresserade av mitt skolarbete.
335. Det händer att jag får direkta hatkänslor mot människor som jag retar mig på.
336. Jag känner många människor på den ort där jag bor nu.
337. Jag blir lätt envis och motspänstig när andra vill bestämma över mig.
338. Jag dricker mer än tre koppar kaffe per dag.
339. Jag gillar att klä mig så att jag skiljer mig från mängden.
340. Jag gick sällan ut och roade mig i tonåren.
341. Bara genom att fylla i frågorna har jag fått intressanta saker att tänka på.

Nu, när du har svarat
på alla frågorna, har du säkert bara genom detta fått en och annan tankeställare om dig själv, din situation och dina medmänniskor.
  Och när du så småningom fått dina svar analyserade, så kommer du att se dig själv med klarare ögon, få tankeställare, aha-upplevelser och inspiration och kanske hitta lösningar på eventuella problem.

Analysen är ärlig:
du får komplimanger för dina positiva sidor, men också råd och tips hur du kan komma tillrätta med eventuella svagheter. Du kommer att få större självförtroende.

Alla villkor framgår av nedanstående beställningsformulär.
SPECIALERBJUDANDE:
Vi håller också på med forskning. Du får 200,- i rabatt om vi får ringa upp dig efter ett par månader och fråga hur analysen stämde.

Totalpriset sjunker då till
endast 499,-- SEK
(Gäller till och med .)

Beställ här och nu!

Ja tack,
jag vill gärna ha mina ovanstående svar analyserade med vetenskapliga metoder. Det kommer att bli minst 20 sidor med 14 kapitel.
Normalpriset är endast 699,- inklusive allting, även frakt.

Jag betalar:
Ordinarie pris SEK 699,-
Rabattpris endast SEK 499,--
för att vi får ringa upp dig och fråga hur personlighetsanalysen stämde.
Priserna inkluderar ALLT.
Löpande textbanor = Skriv så långt du vill
Förnamn:
Efternamn:
Man:     Kvinna:
Ålder:
år.
Längd:
cm.
Vikt:
kg.
Gatuadress, boxadress e.d.:
Postnummer:
Ort:
Telefonnummer:
E-mail:
Kommentarer, frågor, önskemål mm:


Tveka inte! 100% nöjdhetsgaranti ingår !!
Leverans per diskret brev om ca 2 veckor.
I brevet ligger en räkning, att betalas inom
två veckor efter att du fått och läst analysen.

Garanti:
Vi garanterar:
  att analysprogrammet är gjort av professionella psykiatiker och psykologer.
  att det bygger på vetenskap och beprövade erfarenheter.
  Vi garanterar 100% diskretion. Efter utskriften raderas alla uppgifter i vår dator. Vi behåller inga uppgifter eller kopior.
  Personlighetsanalysen är den bästa produkt vi någonsin har haft.

Svaret kommer på svenska.


EuroAstro, Nimekast 3744, EE - 11402 Tallinn
Telefon: +3725011029     e-mail: info@euroastro.com
© Copyright 2019 by www.euroastro.com
Kontakt